خشک کن سرمایشی(فریزدرایر) مدل FD-4

ویژگی های محصول

با استفاده از نگهدارنده ی خلا بالن چهار عدی و سینی های استیل در اتاقک خشک کن نحوه ای خشک کردن
۴ kg. ظرفیت نهایی اتاقک سرمایشی
-۵۰ C° دمای کویل های اتاقک سرمایشی
ازجنس استیل ۳۱۶ و ازنوع عمودی با در پوش ازجنس آکرولیک اتاقک سرمایشی
از جنس استیل ۳۱۶ و ازنوع عمودی اتاقک سرمایشی
از نوع پیرانی بصورت دیجیتالی فشار هوای اتاقک ها را نمایش می دهد سیستم خلاسنج
PLCبا دقت ۰/۰۰۱ میلی بار با استفاده از کنترلر خلا
۵۰ Hz, ۲۲۰ V برق دستگاه
۶۸ kg. وزن دستگاه
۷۸ cm(W) , ۶۲ cm(D) , ۸۱ cm(H) ابعاد دستگاه