پروب DSC دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد

ویژگی های محصول

جریان حرارت نوع پروب
۱۶۰۰ C° دمای پروب
S از نوع ترموکوپل نوع سنسور پروب