مطالب آموزشی

 • خشک کن سرمایشی(فریز درایر) با استفاده از بالن های تحت خلا

  خشک کن سرمایشی(فریز درایر) با استفاده از بالن های تحت خلا

  روش خشک کردن سرمایشی در بالن یکی از روشهای سریع تعصید رطوبت از موا د مختلف در محیط خلا می باشد که کاربرد وسیعی در خشک کردن مواد در حوزه های مختلف دارد . [...]

 • خشک کن سرمایشی(فریز درایر)

  خشک کن سرمایشی(فریز درایر)

  خشك كردن سرمایشی: خشك كردن در سه مرحله انجماد اوليه ، خشك كردن كه بصورت تصعيد تحت خلاء و خشك كردن ثانويه بوسيله تبخير تحت خلاء انجام مي گيرد . درطول خشك كردن اوليه ، يخ از سطوح خارجی نمونه ها تبخير می شود، بطوری كه سطوح تلاقی ماده خشك ويخ بطور مداوم به داخل نمونه حركت می كند . در خشك كردن ثانويه قسمت های منجمد شده و دارای رطوبت به حداقل كاهش می يابد ( معمولاًتا حدود يك در صد يا كمتر وزن نمونه ) دراين زمان نمونه ، آماده انبار كردن می شود . [...]

 • رفتار حرارتی آلیاژ فلزی آمورف

  رفتار حرارتی آلیاژ فلزی آمورف

  منحنی گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) آلیاژ آمورف Zr55 Cu30 Ni5 Al10) 99% , Nb 1%) تا گستره ۱۰۰۰ درجه سانتیگرادبا استفاده از دستگاه (DSC) مدل TA-1 نشان داده شده است [...]